miércoles, 24 de agosto de 2011

Ens hem traslladat al facebook com a Latutu! - We've moved to facebook as Latutu

Totes aquestes setmanes sense activitat al bloc tenen una explicació: dedicació exclusiva a Latutu, la meva marca de bosses que té nova pàgina al Facebook. Durant aquest temps he estat dissenyant, dibuixant, cosint, comprant teles fent provatures diverses... per a aconseguir unes bosses que m'agradessin i poder posar-les al carrer. I ja hi són! Aquest cap de setmana passat va ser la presentació oficial a una fira on Latutu va tenir bastant d'èxit.
Latutu és una marca de bosses "quasi a mida" del client, això vol dir que el client pot triar entre uns models establerts, i unes teles disponibles i nosaltres li confeccionem a mà i amb molta cura la bossa al seu gust. També es pot adquirir qualsevol de les bosses de la nostra col·lecció que ja estan confeccionades.
Podeu saber més de Latutu a: https://www.facebook.com/pages/Latutu/172729969459260

De moment Minimanuals queda aparcat a un segon pla, fins que Latutu ja sigui un projecte que camini sol, de manera que espero veure-us al Facebook ben aviat!


All these weeks without activity in the blog have an explanation: full dedication to Latutu, my handbags brand that has a page on Facebook. During this time I have been designing, drawing, sewing, buying several fabrics, experimentings ... to get my best bags and put them on the street. And there they are! The past weekend was the official presentation at a local fair where Latutu was successful.
Latutu is a brand of bags "almost tailored" for the customer, this means that the customer can choose from established types of bags, and design theyr own bags with the available fabrics , then we will handmade the customer designed bag. You can also purchase any of the bags in our collection that are already made​​.
You can learn more about Latutu at https://www.facebook.com/pages/Latutu/172729969459260

Minimanuals is currently out of use until Latutu is a walkalone project, so I hope to see you soon on Facebook!

0 comentarios:

Publicar un comentario